De Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de kinderboerderij

Sinds 25 mei 2018 geldt deze Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat gaat over het beschermen van persoonsgegevens.

De kinderboerderij én de stichting Vrienden van de kinderboerderij hebben hier ook mee te maken. Ben je donateur, vriend of dieradoptant? Dan bewaren wij je naam, mailadres en telefoonnummer. Heb je geen mailadres, dan slaan we je adres, postcode en woonplaats op. Dat geldt ook voor vrienden die via incasso betalen. Voor de bank hebben wij deze adresgegevens nodig. De adresgegevens slaan we ook op van dieradoptanten die een factuur willen ontvangen.

We gebruiken je mailadres om jaarlijks een bericht over uw bijdrage te sturen, om je uit te nodigen voor de vriendendag én voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Met onze hostingprovider hebben we een verwerkingsovereenkomst voor het opslaan van de mailadressen.

Nieuwsbrief

We willen je erop wijzen dat je je op elk moment voor de nieuwsbrief kunt afmelden door onderaan op de link te klikken. Verder is het goed om te weten dat wij het e-mailadres opslaan voor het sturen van de nieuwsbrief, maar dat wij dit adres niet koppelen aan andere gegevens. Mailadressen geven wij nooit aan derden.

In ons privacyreglement hebben we omschreven hoe we met persoonsgegevens omgaan. Deze is hier te downloaden:

Disclaimer en copyright

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. De gebruiker stemt in met deze voorwaarden op het moment dat hij of zij zich toegang tot de website verschaft en de website gebruikt. Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling geeft Stichting Kinderboerderij De Goudse Hofsteden geen garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de website. Stichting Kinderboerderij De Goudse Hofsteden is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met toegang tot of het gebruik van deze website.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kinderboerderij De Goudse Hofsteden.