Over de stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden richt zich op het werven van vrienden en bedrijfsvrienden. De stichting heeft ruim 500 particuliere vrienden en 30 bedrijfsvrienden. Met de bijdragen financiert de stichting elk jaar een aantal projecten van de kinderboerderij. Bijvoorbeeld de vernieuwing van de keuken, de horecaruimte, speeltoestellen of educatieborden. De stichting laat in de nieuwsbrief weten om welke projecten het gaat.

ANBI-status

De Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de belastingdienst deze als 'algemeen nut beogende instelling' heeft aangewezen. Je kunt als bedrijf daardoor de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Schenkers aan de kinderboerderij kunnen hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Publicatieplicht
Vanwege de ANBI-status publiceert Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden een aantal gegevens, namelijk een beleidsplan en een jaarrekening.

Meer weten? Mail naar vriendenvan@kinderboerderijgouda.nl