Watervogels

Vele soorten watervogels

In onze vijver zijn allerlei soorten eenden, ganzen en zwarte zwanen te zien. We houden ook diverse zeldzame Oud-Hollandse rassen, zoals de krombekeend, de Oud-Hollandse kuifeend en het kleine kwakertje. In het voorjaar en zomer zijn er ook veel jonge eenden te zien.

Daarnaast zitten er ook vaak veel wilde eenden op de vijver. Vooral rond voertijd komen ze in grote getalen aanwaaien om ook een graantje mee te pikken. Hierdoor is het soms erg druk op de vijver.

Share: