Watervogels

Vele soorten

In onze vijver zijn allerlei soorten eenden en ganzen te zien. We houden ook diverse zeldzame Oud-Hollandse rassen, zoals de krombekeend, de Oud-Hollandse kuifeend en het kleine kwakertje. Daarnaast zijn er grote Pommerse ganzen en de veel kleine brandganzen te zien. Ook andere soorten, zoals de muskuseend en de krooneend bewonen onze vijver. In het voorjaar en zomer zijn er ook veel jonge eenden te zien.

Daarnaast zitten er ook vaak veel wilde eenden op de vijver. Vooral romd voertijd komen ze in grote getalen aanwaaien om ook een graantje mee te pikken. Hierdoor is het soms erg druk op de vijver.

Zwarte zwanen

Twee opvallende bewoners van de vijver zijn de zwarte zwanen. We hebben er twee, een mannetje en een vrouwtje. Deze soort komt oorspronkelijk uit Australië. Elk jaar hebben ze wel een paar jongen, deze zijn net als de jongen van de witte knobbelzwaan witgrijs van kleur.

Share: