Online game Water en Groen: Primeur voor kinderboerderij Gouda

Wat kan je in je eigen tuin doen aan overlast van enorme regenbuien of grote hitte? Kinderen van 6 tot 8 jaar en hun begeleiders komen dat vanaf augustus te weten met de nieuwe online game Water en Groen tijdens hun bezoek aan De Goudse Hofsteden in Gouda. Deze kinderboerderij heeft deze zomer de primeur.

De digitale speurtocht is een aantrekkelijke, laagdrempelige manier om jong en oud te informeren over het aanpassen aan de klimaatveranderingen. Bezoekers van de kinderboerderij spelen het spel op hun telefoon. Zij krijgen vragen én ter plekke de juiste maatregelen te zien. De kinderboerderij laat tien concrete voorbeelden zien van maatregelen die wateroverlast en problemen door hitte helpen voorkomen, zoals groene gevels, de wadi, een regenton en verschillende soorten bestratingen. Bij een goed antwoord kan in een 360-foto op locatie een prijsje worden ‘opgeraapt’ (à la Pokemon). Is de prijzenkast helemaal gevuld dan is het spel afgelopen. Thuis kunnen kinderen en ouders nogmaals het spel en de resultaten bekijken.

De speurtocht is een aanvulling op het Handboek Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust. Kinderboerderij de Goudse Hofsteden heeft alle maatregelen uit het handboek samen met partners uitgevoerd. Het spel en de maatregelen worden onderdeel van een lesprogramma van CNME de Zwanebloem.

Ontwikkeld door:

Het spel is ontwikkeld door Anneke van Veen, ambassadeur Water van GDO, Centric en Stichting Bee-Ideas. Stichting Bee-Ideas ontwikkelt software met impact op mens, maatschappij en milieu. Alle initiatieven vallen onder de Sustainable Development Goals van de VN. Stichting Bee-Ideas zet landelijk sociale innovatieprojecten op in samenwerking met UWV, gemeentes en bedrijfsleven binnen het Sociaal Innovatie-plan. Ook mensen van de Omgevingsdienst Midden- Holland en de kinderboerderij hebben meegedacht.Het spel kan worden aangepast aan andere locaties.

Het spel is te vinden via de link: www.kinderboerderijspel.nl

Deel dit: