ANBI Status

Stichting Kinderboerderij De Goudse Hofsteden is in bezit van de ANBI-status. Dit betekent dat het door de belastingdienst als 'algemeen nut beogende instelling' is aangewezen.

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Per 1 januari 2014 is de kinderboerderij als ANBI-erkende instelling verplicht om een aantal gegevens openbaar te maken via de website. Je vindt hier deze verplichte gegevens of de verwijzingen ernaar. De ANBI-status is toegewezen aan Stichting kinderboerderij De Goudse Hofsteden (fiscaal nr. 807743197).

Bestuursinformatie
Het bestuur bestaat uit:

  • Gea van der Meijden (voorzitter)
  • Arvin Koopmans (penningmeester)
  • Paul Hilgers (penningmeester)
  • Ed Verhagen (algemeen bestuurslid)
  • Franc de Roos (secretaris)

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.

Publicatieplicht
Vanwege de ANBI-status publiceert Stichting Kinderboerderij De Goudse Hofsteden een aantal gegevens, namelijk het beleidsplan en de meest recent vastgestelde jaarrekening.